Home

Interreg subsidie

Subsidie voor advies op het gebied van HRM, gezond enIKIC Public Safety | Interreg Euregio Maas-Rijn

Interreg 2014-2020 RV

 1. In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio's binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. De basis van Interreg is samenwerking, net als de basis van Europa
 2. Welcome to Interreg Europe This is the policy learning programme for public authorities. Whether you are searching for information on funding opportunities, you want to find project partners and exchange on your ideas, or you want to know what interregional cooperation has brought to your region, www.interregeurope.eu is the place to be
 3. Interreg is een verzameling van interregionale subsidieprogramma's die als doel hebben Europa sterker te maken en de economische verschillen tussen regio's en lidstaten te verkleinen door het ondersteunen van samenwerkingsprojecten
 4. European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg, is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States

Home Interreg Europ

Interreg: Europese subsidieregeling Vindsubsidie

Aan Interreg hoeven er geen documenten aangeleverd te worden die de externe cofinanciering onderbouwen, maar in de eigen projectadministratie moet wel bijgehouden worden welke cofinanciering wordt ontvangen zodat bij controle kan aangetoond worden dat er geen sprake is van overfinanciering en dat de overheidssteun niet hoger is dan toegestaan in het kader van de vrijstellingsverordening Interreg Europe. € 359 miljoen (80%-85% EFRO-subsidie) Beleidsleren en capaciteitsopbouw overheden | Thema's: Innovatie, kmo's | Koolstofarme economie | Milieu en hulpbronnen-efficiëntie. Programma G-PaTRA is a project co-funded by the North Sea Region Programme 2014 - 2020. G-PaTRA - Green Passenger Transport in Rural Areas - is a consortium of 13 partners from across Europe who have been awarded funding by the European Union Interreg North Sea Region programme to take forward a project on green transport in rural areas

Interreg : European Territorial Co-operation - Regional

SUBSIDIEBEPALINGEN INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND VERSIE 2.3 - 17-06-2016 1.2 Er bestaat geen wettelijke aanspraak op subsidie. De beslissing wordt discretionair genomen volgens de richtlijnen van het programma en binnen het kader van de beschikbare begrotingsmiddelen. 2 Subsidieontvanger Het doel van het programma Interreg is het bevorderen van interregionale samenwerking door middel van het opstellen van best practices of door ervaringsuitwisseling tussen de best scorende regio's en de ontwikkelende regio's om zo de regionale ontwikkeling te versterken

Interreg subsidie - Subsidiebureau Nederlan

 1. imaal net zo hoog. Voor wie is de subsidie bedoeld? Het programma is bedoeld voor samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties
 2. der geld te investeren, wat het aantrekkelijker maakt om een internationaal project op te zetten. Wist u dat Cofinanciering kan worden aangevraagd door projecten die subsidie hebben ontvangen uit de Interreg VA-programma's Vlaanderen-Nederland, Duitsland-Nederland, Euregio Maas-Rijn en 2 Zeeën
 3. EFRO-Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma's die - samen met andere EU Fondsen of programma's (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs. Samen met het EFRO-Vlaanderen programma vormen Interreg-programma's het EFRO-luik van het Cohesiebeleid in Vlaanderen
 4. Interreg is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa versterken. Daarbij gaat het om projecten gericht op (eco)innovatie, milieu, transport & mobiliteit, duurzame energie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. Interreg wil ook de economische verschillen tussen Europese regio's verkleinen
 5. Coronavirus update: alle gevolgen voor INTERREG Deutschland-Nederland, inclusief F.A.Q. vindt u hier. De grensregio's in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens ontstaan unieke kansen voor meer welvaart en een kwalitatief hoogwaardige leef- en werkomgeving. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie.
 6. Wat houdt de Interreg subsidie in? Het doel van deze subsidie is de samenwerking tussen bedrijven in de grensregio's te versterken. Vooral projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid komen in aanmerking voor deze subsidie. Je kunt hierbij denken aan projecten gericht op waterstof- en energietechnologie, healthcare, big data of.

Subsidie of lening? Subsidie Door? Interreg Europe Voor wie? Nationale, lokale en regionale overheden, publiekrechtelijke lichamen (zoals universiteiten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen) en private non-profit organisaties komen in aanmerking voor een bijdrage. Daarnaast komen MKB's voor sommige onderdelen van het programma in aanmerking, dit verschilt echter per oproep voor het. Interreg V subsidie. Totale subsidiabele kosten: € 1.249.004,39 EFRO-bijdrage: € 624.502,19 Website. People to People webpagina. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. privacy | disclaimer | contact | filesharing. made by ivengi. To support cross-border collaboration, the EU created the INTERREG subsidy program. An amount of approximately 440 million euro has been reserved for the Dutch-German borderland for 2014-2020. The goals to be achieved with these resources are outlined in the INTERREG Germany-Netherlands collaboration program. The program's most important. INTERREG is een Europese subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. U kunt 50 tot 75% van de kosten vergoed krijgen. INTERREG heet officieel Europese Territoriale Samenwerking ( European Territorial Cooperation ). INTERREG is gericht op 3 verschillende vormen van samenwerking

Interreg Europe aanvragen RVO

INTERREG subsidie aanvragen l HGM Europese subsidieregeling. INTERREG 2014-2020. Innovatief, duurzaam, grensoverschrijdend en transnationaal. INTERREG 2014 -2020 is een programma dat Europa sterker wil maken en de economische verschillen tussen regio's en lidstaten verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren Interreg Europe biedt subsidieprogramma's voor projecten die aansluiten bij de volgende thema's: het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. het verbeteren van het concurrentievermogen van het mkb. de overgang naar een koolstofarme economie. milieubescherming, het milieu behouden en een efficiënte omgang met. Mit INTERREG werden Kooperationsprojekte entlang den europäischen Grenzen finanziell unterstützt. Für die deutsch-niederländische Grenzregion steht in der Förderperiode 2014-2020 ein Betrag in Höhe von ca. 440 Mio. Euro zur Verfügung. Was mit diesen Mitteln erreicht werden soll, wird im Kooperationsprogramm INTERREG Deutschland. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund. Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking Het Interreg-programma 2014-2020 kent diverse Interreg-programma's waarbij de openbare accountant kan optreden als als First Level Controller (FLC'er). Voorbeelden zijn: Interreg EUROPE , North Sea Region (NSR), North West Europe (NWE), Interreg A (2Zeeën) en URBACT III. Al deze programma's beschikken over een programme manual of een set factsheets, waarin ook is vastgelegd wat van de FLC'er.

CrossRoads2 (2016-2020) Op deze website leest u meer over de doelstellingen en realisaties van het CrossRoads2-project. CrossRoads2 was een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland V. Het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo- en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en. <body><p>Your browser doesn't support frames. Don't worry, click <a href='http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=21730'>here</a> to browse this site.</p></body> Infosessie Interreg VI Situering Interreg Gebied en budget Looptijd Inhoud Projectselectie en -uitvoering Regelgeving. Situering Interreg Wat is Interreg? Interreg-Programma? Cohesiebeleid Doel: de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de regio's in Europa verkleinen 2. INTERREG Deutschland-Nederland. Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's. 3. POP3 en Gemeenschappelijk Landbouwbelei

Home / Subsidie aanvragen / Interreg Vlaanderen Nederland Interreg Vlaanderen-Nederland Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert in het lopende programma (inmiddels programma VI) grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie, duurzame energie, milieu en hulpbronnen en arbeidsmobiliteit The LIFE programme is the EU's funding instrument for the environment and climate action. Created in 1992, it has co-financed thousands of project Interreg V subsidie. Totale subsidiabele kosten: € 895.729,19 EFRO-bijdrage: € 806.156,25 Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. privacy | disclaimer | contact | filesharing. made by ivengi. ELENA is a joint initiative by the EIB and the European Commission under the Horizon 2020 programme. ELENA provides grants for technical assistance focused on the implementation of energy efficiency, distributed renewable energy and urban transport projects and programmes This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Subsidie in het kader van Interreg staat bekend om de wat zwaardere administratieve lasten. Op hoofdlijnen dient u tijdens de projectperiode een A3-formaat projectposter op een zichtbare plaats in uw kantoor/projectlocatie op te hangen TNO connects people and knowledge to create innovations that boost the competitive strength of industry and the well-being of society in a sustainable way INTERREG bestaat uit verschillende programma's, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio's in Europa. Eén van de programma's is het samenwerkingsprogramma 'INTERREG Deutschland-Nederland'. Binnen dit programma kunt u een subsidie aanvragen voor samenwerking met 1 of meerdere Duitse organisaties Subsidie Via de webportal op de website van Stimulus Programmamanagement kunt u digitaal een subsidieaanvraag voor uw project indienen. Interreg Vlaanderen-Nederland. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Subsidies - EUREGI

Het fonds geeft een subsidie tot 50% voor jouw project; de provincie verleent daarbovenop eventueel nog cofinanciering. Je gebruikt deze subsidie voor investeringen, werkingskosten, communicatie, personeel en overhead-kosten. Interreg Vlaanderen-Nederland en Interreg EMR verdelen tussen 2014 en 2020 € 248 miljoen TERTS is een Interreg Vlaanderen-Nederland project. Het consortium bestaat uit 10 partners uit Vlaanderen en Nederland, gaande van kennisinstellingen en steden tot intercommunales , en zal doorheen het project worden aangevuld met diverse project partners light EUR.Friends. Om de grensoverschrijdende mobiliteit te vergroten, richten de projectpartners zich op het stimuleren van professionele mobiliteit (door bedrijfsstages voor studenten van beroepsopleidingen te promoten) en het verbeteren van communicatievaardigheden (taal én cultuur). De partners willen dit bereiken door 720 grensoverschrijdende. Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het MKB CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Het project is gericht op het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland Er zijn verschillende INTERREG-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot INTERREG-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden

De Interreg-subsidie was noodzakelijk: ''Zonder de subsidie was dit project niet van de grond gekomen.'' Kemp noemt de samenwerking tussen internationale partijen zeer complex, ''met name vanwege de taal- en cultuurbarrière en het verschil in wetgeving.' Gemeente krijgt EU-subsidie via Interreg 2 Seas voor 't informeren van de bewoners op wijkniveau over energiesparing. Een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam, de Woonwijzerwinkel,.. Workshop agenda: The Interreg North-West project RIGHTWEIGHT. The technical and training support services provided by RIGHTWEIGHT to accelerate the development of your innovative solution. The programme application process and timeline. The challenges presented to date by auto and aero OEMs Interreg IV-A is de vierde generatie van het Europese programma voor projectsubsidies van de Euregio Maas-Rijn. Sinds de start van deze vierde programmaperiode op 1 januari 2008 hebben in totaal 51 grensoverschrijdende projecten een Interreg-subsidie ontvangen Subsidie mogelijkheid online zichtbaarheid / toegankelijkheid Duitse gast. Voor wie: Toeristisch bedrijfsleven en VVV's in de Achterhoek Wat: 50% subsidie digitale toegankelijkheid Duitse gast (max. €500,- incl. BTW) Waarvoor: Vertaling, tekstschrijven, realisatie website, advies, SEO werkzaamheden, social media ondersteuning, persbewerking, inrichting accounts op bv. tripadvisor etc

Hoe ziet de support voor breedband activiteiten eruit in de komende jare INTERREG EnerPRO streeft een stijging van het percentage MKB'ers dat product- en/of procesinnovaties introduceert na en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland van kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van innovatieve producten. Project: Het EnerPRO project is gericht op energiebesparende en CO2-arme technologische ontwikkelingen en legt. Interreg. Interreg is een Europees subsidieprogramma welke partijen uit meerder landen stimuleert op het gebied van meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio's en lidstaten onderling. De partijen komen uit de zelfde gebieden maar hebben te maken met een landsgrens Interreg Vlaanderen-Nederland steunt grensoverschrijdende projecten die bijdragen aan slimme, groene en inclusieve groei. Projecten van overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties, NGO's, en ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een subsidie Europese Interreg subsidiefondsen. Onderstaande is een overzicht van de Europese Interreg subsidiefondsen en de daaruit ontstane projecten. Dit overzicht is voor de huidige Europese begrotingsperiode 2014-2020. Hierin zijn alle projecten opgenomen uit de Interreg programma's waarvan Zuid-Hollandse partijen gebruik kunnen maken

Interreg VA CrossRoads2 biedt ondersteuning en subsidie aan KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland met goede, innovatieve en technisch haalbare project ideeën De nieuwe INTERREG-programma's voor 2014-2020 zijn bijna rond. Nederland heeft de programma's NWE, NSR en Europe afgelopen zomer ondertekend, nu moet de Europese Commissie ze nog vaststellen. Naar verwachting volgt de eerste call-for-proposals van de drie programma's niet eerder dan het tweede kwartaal van 2015. Hoewel de nieuwe programma's nog niet definitief rond zijn, wa Interreg-subsidie om motorisch beperkte patiënten meer thuis te laten revalideren. Het UMCG heeft samen met verschillende Nederlandse en Duitse samenwerkingspartners een Interreg-subsidie van ruim €1,1 miljoen ontvangen. Met deze subsidie wordt een instrument ontwikkeld waarmee motorisch beperkte patiënten een deel van hun behandeling thuis.

Zelfstandigen (zzp-ers) die zelf R&D-werkzaamheden uitvoeren, kunnen via de WBSO eenvoudig hun loonkosten voor R&D verlagen. Zij kunnen een vast bedrag van de belasting aftrekken, de zogenoemde S&O-aftrek voor zelfstandigen. Deze bedraagt in 2015 € 12.421 (in 2014 was dit . Lees verder →

TOPSOIL, Interreg VB North Sea Region Programm

Subsidie Interreg NSR. Interreg North Sea Region richt zich op de ontwikkeling van de (kust)regio's van de zeven landen r... Subsidie Interreg NWE. Interreg North West Europe richt zich specifiek op grensoverschrijdende samenwerking in Noordwest Eu... Subsidie Interreg Duitsland-Nederland INTERREG. De grensregio's in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen

EMPOWER Interreg Europ

EU-Subsidie Event : 2 jaar 38 weken : 26 september van 12 tot 14 uur Taalunie Talendebatten 2018 Geslaagde communicatie in de zorg (Brussel, 26 september 2018) EU-Subsidie Event : 2 jaar 39 weken : Interreg 2 Zeeën - PROJECTOPROEP 7: EU-Subsidie Oproep : 2 jaar 39 weke TechNet B.V. is in 1989 opgericht als onafhankelijk Business Development en Subsidiebedrijf, voortgesproten uit de TU/e Eindhoven in het kader van innovatie, kennisoverdracht en nieuw ondernemen. Door een jarenlange actieve ervaring met regionale, nationale en Europese stimulerings- en financieringsprogramma's is een grondige kennis en kunde. Woningen die gecertificeerd zijn door de Stichting Passief Bouwen komen in aanmerking voor een subsidie die kan oplopen tot € 10.000. TERTS . In de Vlaams-Nederlandse grensregio is geld beschikbaar gesteld om de energietransitie in kleinschalige ondernemingen te stimuleren. Goes doet mee aan het Interreg-project TERTS Technische Bijstand Interreg Vlaanderen-Nederland VA. Het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt

1 De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de projectkosten die niet worden vergoed uit Interreg NWE of NSR. 2 De subsidie bedraagt maximaal € 500.000,- per project. 3 De Minister verdeelt de subsidie op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 4 Het subsidieplafond voor 2015 en 2016 bedraagt gezamenlijk € 2.000.000,- Voorkom terugbetaling van uw Interreg-subsidie en stel een ervaren First Level Controller (FLC) aan. aug 17, 2020. U dient uw financiele verantwoording van een Interreg project te laten toetsen door een onafhankelijke First level controller (FLC). Lees meer. NOW-regeling: 3 dingen die u moet weten Interreg Vlaanderen-Nederland is er voor overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties, NGO's, en ondernemers zoals jij. Grensoverschrijdende projecten die bijdragen aan slimme, groene en inclusieve groei kunnen een subsidie aanvragen. Volg onderstaande stappen, of neem direct contact met ons op. Wij helpen je graag, gedurende het. Mijnwater Heerlen ontvangt 1 miljoen Interreg subsidie Het Interreg NWE-programma 'low carbon' heeft een projectvoorstel geaccepteerd voor het ontwikkelen van CO 2 -arme stadsverwarming. In het project werken 14 partners samen en wordt op zes locaties geïnvesteerd in warmtenetten

Landen Interreg NSR. Regio's uit Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, UK en Noorwegen zijn onderdeel van NSR. N.B. De provincies Limburg, Brabant, Utrecht en Gelderland kunnen geen subsidie ontvangen bij deelname aan een NSR projectaanvraag. Subsidie is mogelijk tot maximaal 50% van de projectkosten Inventarisatie Europese subsidie Regio Zwolle - peildatum 1 december 2020 | 8 drie Opzet van de inventarisatie De inventarisatie van verleende subsidie maakt gebruik van openbare databases, contacten met programmabureaus / National Contact Points en wordt verdiept met verificatiegesprekken waar nodig. 3.1 Categoriserin

'Bijna alles is een Interreg project'. Deze optimistische uitspraak van een docent van de Cursus Effectief Subsidies Verwerven is mij bijgebleven. De Europese subsidieregeling Interreg is inderdaad een zeer veelzijdige subsidie die allerlei regionale initiatieven ondersteunt op het gebied van duurzaamheid en innovatie De subsidie is toegekend in het kader van het InterReg V A-Programma Deutschland-Nederland 2014-2020. De samenwerkingspartners in het consortium zijn, naast het UMCG: Twente Medical Systems (penvoerder) en Roessingh R&D aan de Nederlandse kant en Intermedcon, Statex en de medische faculteit van de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster aan Duitse zijde INTERREG. Interreg is een Europees programma bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Het programma INTERREG 5A biedt subsidie aan samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen. Het doel is stimuleren van innovatie in grensregio's en verminderen van hindernissen die de grenzen veroorzaken Bij Interreg Euregio Maas-Rijn geven we subsidie aan projecten waarbij partners samenwerken over grenzen heen.In 2014-2020 investeren we EUR 96 miljoen uit het Europese Funds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).Onze investeringsprioriteiten zijn innovatie, economie, opleiding en sociale inclusie en grensoverschrijdende samenwerking. We zijn een samenwerking tussen 13 partnerregio's in België.

ESPON 2020 Cooperation Programme • Interreg

Subsidie Interreg aanvragen. De procedure voor aanvragen blijft vanaf 2021 grotendeels gelijk. Naar verwachting zullen er minder controles gaan plaatsvinden en minder externe audits. Het beleid met betrekking tot regelgeving en kosten zal versoepeld worden en ook zaken rond staatssteun worden soepeler.. Vervolg Subsidie MAG 2022. Het indienen van een subsidieaanvraag is nog niet mogelijk. Net als voor de partners is ook voor de gemeente dit proces nieuw geweest. Om de vervolgopdrachten 2022 uit te kunnen zetten, hebben we meer tijd nodig om bepaalde juridische en financiële zaken goed uit te zoeken. Hiermee willen we voorkomen dat we. Miljoenen subsidie vanuit het Interreg programma North Sea Region voor het project EMPOWER 2.0. Gemeente Zaanstad en samenwerkingspartners krijgen subsidie vanuit Interreg voor een project dat bijdraagt aan de energietransitie Een subsidie van maximaal 50.000 euro wordt toegekend aan de projectcoördinator Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw, Poiel 77, 2328 Geel, voor de uitvoering van het project NWE756 MiteControl in het kader van de programmaprioriteit 1 'Innovatie' Interreg North-West Europe, voor de periode. de periode van 25 oktober 2018 tot 24 april 2022 Deze subsidie is er voor bedrijven met innovatieprojecten die leiden tot kostprijsreductie van hernieuwde energie. Het project moet wel direct een milieuvoordeel opleveren. Interreg Europe. Interreg Europe is een Europees programma om te werken aan een groener, koolstofarmer Europa

Crossroads2 CrossRoads

De opleiding Effectief subsidies verwerven leert je: Subsidiekansen vinden en benutten. Wat de actuele Nederlandse en Europese subsidiespelregels zijn. De financieringskansen, trends en ontwikkelingen in je sector kennen (subsidies, fondsen, financiering en crowd funding) Wat je rechten en plichten in een subsidieproces zijn Interreg-programma STEPS voor innovatieve energieopslag. Mkb'ers kunnen vanaf 11 januari tot en met 1 februari 2021 een aanvraag indienen voor kennis- en bedrijfsondersteuning binnen het Interreg-programma 'STorage of Energy & Power Systems', afgekort STEPS. Het programma helpt mkb'ers uit Noordwest-Europa bij het lanceren van hun. Blockchain4prosumers (BC4P), een onderzoeksproject waarin de Open Universiteit samen met 9 partners optrekt, heeft een subsidie ontvangen van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR). Het project onderzoekt hoe op regionaal niveau de ene burger energie kan verkopen aan de andere burger met behulp van blockchain. Binnen de universiteit wordt het project geleid door prof. dr. Marko van Eekelen. Subsidie aanvragen. Provincie Flevoland verleent subsidie op basis van een aantal juridische documenten, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF). U kunt bij de provincie een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de provincie De cofinancieringsregeling Noord-Brabant geeft aanvullende subsidie voor projecten die al subsidie ontvangen uit het grensoverschrijdende Europese programma Interreg VA. Door de extra subsidie van de provincie hoeven projectpartners zelf minder geld te investeren, wat het aantrekkelijker maakt om een internationaal project op te zetten

RVO heeft in kaart gebracht dat 16 INTERREG Europe projecten met Nederlandse deelname dit jaar zo'n € 25 miljoen subsidie krijgen. Van deze 16 subsidieaanvragen, zijn er 8 projecten waarbij Nederlandse partijen de voortrekker zijn. In totaal kwamen er 234 aanvragen binnen in de derde call van het INTERREG Europe programma, 54 projecten krijgen subsidie HAN Interreg praktijkgericht onderzoek Subsidie. Euregionaal project Durch Neugier Lernen goedgekeurd en gestart. 7 juli 2016 om 10:02 door Ivo Schrijer. Onlangs is het INTERREG VA samenwerkingsproject 'Durch Neugier Lernen (DNL)' gestart. De HAN is. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve bedrijventerreinen, op grote schaal waar te maken. Samenwerking. Het partnerschap in de Interreg 2 Zeeën bestaat uit decentrale overheden, private partijen en kennisinstellingen uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België Bosranden vol leven dankzij Interreg-subsidie. geleidelijk en daarmee meer geschikt te maken voor allerlei diersoorten. We halen een aantal bomen in de bosrand weg en planten verschillende soorten struiken, zoals meidoorn en sleedoorn aan. Boswachter Erwin Grob legt uit: Deze afwisselende begroeïng zorgt voor meer insecten

Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregi

11-10-2010 - Website Interreg IVB Noordzee - Openbaar bestuur en regionaal beleidDe 6e aanvraagperiode van Interreg IVB Noordzee loopt van 14-02-2011 t/m 14-03-2011. Dat heeft het secretariaat bekendgemaakt. Het gaat om een gecombineerde aanvraag. Dat wil zeggen dat de oproep openstaat voor zowel projecten als clusterprojecten. In november 2010 publiceert het secretariaat de richtlijnen me Subsidieadvies: Evers + Manders Subsidieadviseurs, thuis in onderzoek, technologie en innovatie. Met specifieke kennis van uw sector, trends en ontwikkelinge

U hoeft dan niet aan te vragen bij één van de grote complexe Interreg-programma's, maar kunt wel, op een veel laagdrempeliger manier, toch Interreg-subsidie ontvangen. Veel ondernemers kennen Interreg, het omvangrijke overkoepelende subsidieprogramma van de Europese Unie gericht op regionale ontwikkeling Berichten over Europa geschreven door Vindsubsidies. BLOG - De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur en zullen ongetwijfeld ook binnen uw gemeente voor verschuivingen zorgen binnen het college van B&W. Het opstellen van de nieuwe collegeplannen na de verkiezingen is een verantwoordelijke klus HAN Interreg praktijkgericht onderzoek Subsidie. Euregionaal project Durch Neugier Lernen goedgekeurd en gestart. 7 juli 2016 door Ivo Schrijer. Onlangs is het INTERREG VA samenwerkingsproject 'Durch Neugier Lernen (DNL)' gestart. De HAN is partner in het project. Met het. Europa om de hoek. Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken

Subsidieadvies op maat – Evers + MandersInformatiemiddag POP3-openstelling: Samenwerking voorOosterschelde Tidal Power - OPZuid 2014-2020 | StimulusyouRegion | Interreg Euregio Maas-RhineGrondstoffen hergebruiken uit afvalwater - Bureau BUITEN

Alles over subsidie en financiering. Ben je benieuwd of je subsidie kunt krijgen voor je verbouwing? Deze website is gerealiseerd binnen het project Triple A. Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. Subsidie Interreg Vlaanderen-Nederland voor het I-4-1 health programma De hieronder beschreven maatregel valt onder artikel 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie hierna ter kennis gegeven Interreg 2 Zeeën Het 2 Zeeën programma heeft als algemene doelstelling om het programmagebied te ontwikkelen tot een innovatieve, onderzoeksgebaseerde en inclusieve regio waar hulpbronnen worden beschermd en de groene economie bevorderd Mijnwater Heerlen ontvangt 1 miljoen Interreg subsidie Heerlen pilot en voorbeeld in nieuw HEATNET project Het Interreg NWE-programma 'low carbon' heeft een projectvoorstel geaccepteerd voor het ontwikkelen van CO 2-arme stadsverwarming. In het project werken 14 partners samen en wordt op zes locaties geïnvesteerd in warmtenetten Project Summary. The poultry red mite (PRM), Dermanyssus gallinae, is a major threat to the egg production industry worldwide and in the North-West European region in particular.The prevalence of PRM is extremely high and increasing; more than 90% of the farms in NWE are infected, causing economic losses of over 100 million annually

 • SNÖ of Sweden Outlet.
 • NES emu 1.5 42 APK.
 • 蓝灯专业版5.9.9.
 • BCE dividend increase 2021.
 • Broken violin meme.
 • How to lend money legally UK.
 • Mega Reel slots.
 • Xbox Wire.
 • Zilveren ring met gekleurde steen.
 • VWAGY Dividend History.
 • Programmeren bijbaan.
 • IoT crypto mining.
 • Uppsägningstid tjänsteman.
 • Square Tidal NFT.
 • Woordzoeker puzzelsite.
 • Jibberish ski game.
 • Fjäderlampa SE Möbler.
 • Lf Sverige Aktiv A.
 • 8 bit grayscale.
 • Volvo S80 manual.
 • Avanza warrant.
 • Fastighetsbyrån Öland på gång.
 • Språklig vetenskap synonym.
 • Fullmakt Willhem.
 • Viva Forum.
 • PXP token.
 • Crypto broker vs exchange.
 • Nordea verkkopankki yritys.
 • Twitter JavaScript API get tweets.
 • Appartement te koop Den Haag.
 • Zinseszins berechnen Formel.
 • Köpa boende Sälen.
 • Respiratorius nyheter.
 • Redeem code Microsoft.
 • Hede Härjedalen karta.
 • Online.klarna.com login.
 • BTG price.
 • Verbraucherpreisindex 2020 Statistisches Bundesamt.
 • Us etf index.
 • Marketing arbitrage.
 • Arne Jacobsen lampe tilbud.