Home

Iran BNP per capita

Ira

Iran. Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet. BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. Här är BNP per capita uttryckt i US-dollar Lista över länder efter BNP (PPP) per capita. Världskartan visar länder över och under Världens genomsnittliga BNP (PPP) per capita, utifrån 2012 beräkningar $10,700 Källa: IMF (International Monetary Fund). Världskarta över BNP (PPP) per capita baserad på statistik från IMF 2014

Bnp, Årlig Growth Rate -2.80-6.40: 23.01-12.54: Procent: BNP 445.35: 417.98: 598.87: 4.20: Usd Billion: Bnp I Faste Priser 1770973.00: 1459601.00: 1904000.00: 40077.46: Irr - Billion: Faste Bruttoinvesteringer 185885.00: 252186.00: 385000.00: 10115.11: Irr - Billion: Bnp Per Capita 5922.50: 6440.1 BNP - per capita (PPP) (US $) 1: Liechtenstein: 139,100: 2: Qatar: 124,100: 3: Macau: 122,000: 4: Monaco: 115,700: 5: Luxemburg: 105,100: 6: Bermuda: 99,400: 7: Singapore: 94,100: 8: Isle of Man: 84,600: 9: Brunei: 78,900: 10: Irland: 73,200: 11: Norge: 72,100: 12: Falklandsöarna (Islas Malvinas) 70,800: 13: Förenade Arabemiraten: 68,600: 14: Kuwait: 65,800: 15: Hong Kong: 64,500: 16: Schweiz: 62,100: 17: Gibraltar: 61,700: 18: Förenta Statern BNP 2015 års beräkning - Totalt: 1,371 biljoner USD [2] - Per capita: 17 300 USD [2] BNP (nominell) 2015 års beräkning - Totalt: 387,6 miljarder USD [2] HDI (2018) 0,797 [4] Valuta: iransk rial : Tidszon: UTC+3:30 : Topografi - Högsta punkt: Kuh-e Damavand, 5 671 m ö.h. - Största sjö: Kaspiska havet, 374 000 km²: Nationalda BNP per invånare. Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet

BNP (miljoner USD) — Global BNP: 127 044 182 [4] 1 Kina: 23 159 107 — Europeiska unionen: 20 982 857 [4] 2 USA: 19 390 600 3 Indien: 9 459 002 4 Japan: 5 428 813 5 Tyskland: 4 170 790 6 Ryssland: 4 007 831 7 Brasilien: 3 240 319 8 Indonesien: 3 242 771 9 Storbritannien: 2 914 042 10 Frankrike: 2 835 746 11 Mexiko: 2 458 357 [5] 1

Iran - BNP per capita PPP - 2014

Lista över länder efter BNP (PPP) per capita - Wikipedi

GDP per capita (current US$) - Iran, Islamic Rep. from The World Bank: Data Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Ou This article is a list of the countries of the world by gross domestic product per capita, i.e., the purchasing power parity value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average population for the same year. As of 2019, the estimated average GDP per capita of all of the countries of the world is Int$18,381.[n 1] For rankings regarding wealth, see list of countries by wealth per adult

Iran BNP Siste Forrige Høyeste Laveste Enhet; Bnp Årlig Vekstrate -2.80-6.40: 23.01-12.54: Prosent: BNP 445.35: 417.98: 598.87: 4.20: Usd Billion: Bnp Faste Priser 1770973.00: 1459601.00: 1904000.00: 40077.46: Irr - Milliarder: Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 185885.00: 252186.0

Iran - Bytesbalans till BNP

Det här är en lista över världens länder efter nominell bruttonationalprodukt (BNP) i miljoner amerikanska dollar.Värdena baseras på det sammanlagda av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år Irland BNP Senaste Föregående Högsta Lägsta Enhet; Bnp-Tillväxt -5.10: 11.10: 23.20-5.10:. BNP per capita Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, dock blev tillväxten åter starkare under 2015. 2018 växte BNP per capita med 1,2 procent.. Definition: Denna post visar BNP på köpkraftparitet baserad på befolkning per 1 juli för samma år. Beskrivning: Kartan som visas här visar hur BNP - per capita (PPP) varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt. Iran gdp per capita for 2017 was $5,520, a 5.08% increase from 2016. Iran gdp per capita for 2016 was $5,253, a 7.12% increase from 2015. Iran gdp per capita for 2015 was $4,904, a 12.2% decline from 2014. Download Historical Data Save as Image. Data Source: World Bank MLA Citation

Iran - BNP per capita - TRADINGECONOMICS

Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.Het is gesorteerd naar hun bruto binnenlands product gedeeld door het aantal inwoners. Deze bedragen zijn gebaseerd op de berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds in het jaar 2009, alleen lidstaten van het IMF zijn opgenomen. Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollar Bnp Per Capita 5880.00: 5800.70: 6072.60: 1235.00: USD: Bnp Per Capita Ppp 14403.90: 14209.60: 14875.80: 3025.30: USD: Bruttonationalprodukt 78178.20: 75956.30: 78178.20: 0.30: Azn - Million: Bnp Från Jordbruk 410.10: 719.30: 719.30: 94.10: Azn - Million: Bnp Från Entreprenad 853.70: 762.60: 1345.30: 49.7 Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år.Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import.Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt Irak BNP Sidste Forrige Højeste Laveste Unit; Bnp, Årlig Growth Rate -12.10: 4.40: 54.16-56.40: Procent: BNP 234.09: 224.23: 234.65: 1.68: Usd Billion: Bnp Per Capita 5591.20: 5477.60: 5930.90: 1432.20: USD: Bnp Per Capita Ppp 10881.20: 10660.10: 11542.30: 2787.20: US BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. Här är BNP per capita uttryckt i US-dollar

BNP - per capita (PPP) - Jämför lände

Definition: Denna post visar BNP på köpkraftparitet baserad på befolkning per 1 juli för samma år. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020 Se också: BNP - per capita (PPP) Kart Iran gni per capita for 2017 was $5,420, a 1.45% decline from 2016. Iran gni per capita for 2016 was $5,500, a 2.42% increase from 2015. Iran gni per capita for 2015 was $5,370, a 17.38% decline from 2014. Download Historical Data Save as Image. Data Source: World Ban

Antal läkare (per tusen invånare): - Födans dagliga energiinnehåll: - BNI och BNP per capita: BNP- 7 217 US Dollar. BNI- 514 060 000 000. Jordbrukare: - Vad importerar/exporterar man: (finns i en av mina texter) Energiförbrukning: 278 Energienheter per 1000 PPP-dollar i BNP. (?) Tillgång till rent vatten: 95 BNP (PPP) per capita: 56 960 Int. $ Tyskland är ett starkt industriland som tack vare sin stora export har Europas största totala BNP.Landet exporterar bilar, maskiner, elektronik, kemiska varor, läkemedel, metall och mycket mer. Tyskland har också vissa naturtillgångar som skog, brunkol, kaliumkarbonat och andra salter PPP per capita: 1,504. Omkring 70 procent av befolkningen i Madagaskar lever under fattiga förhållanden och på grund av djupt rotad korruption och politisk instabilitet är den ekonomiska situationen kaosartad. Den viktigaste näringen är jordbruk och bland landets största exportvaror finns bland annat kaffe och vanilj Beskrivning: Kartan som visas här visar hur Elförbrukning per capita varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020 Se också: Elförbrukning per capita stapeldiagra

Alanya | Travel Forum

Iran - Wikipedi

Jämför man exempelvis med Sverige hade de båda länderna ungefär lika hög BNP per capita vid inledningen av 1700-talet. Därefter började dock Storbritannien att dra ifrån och vid mitten av 1800-talet var landets produktion per invånare mer än dubbelt så hög som Sveriges. Även Sverige stod dock inför stora förändringar Iran † 8,034 Dominican Many of leading GDP-per-capita (nominal) jurisdictions are tax havens whose economic data is artificially inflated by tax-driven corporate accounting entries. For instance, the Irish GDP data above is subject to material distortion by the tax planning activities of foreign multinationals in Ireland Det finns visserligen ett positivt samband mellan BNP per capita och levnadsstandard (åtminstone för fattiga länder), men BNP är ett mått på ekonomisk verksamhet, inte på välfärd. En del av den ekonomiska aktiviteten fångas dock inte in i BNP-begreppet (till exempel oavlönat hemarbete, ideellt arbete och svartarbete) Ökar vi BNP per capita med 10000 dollar blir det 3,7 år istället, vilket är ganska mycket. R2 har också ökat kraftigt jämfört med modellen med bara demokrati. Tillsammans förklarar demokrati och BNP per capita 45,7% av variationen i den beroende variabeln. Framförallt beror det på BNP-variabelns stora förklaringskraft Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan, särskilt i samband med 90-talskrisen. Idag ligger vi på en tolfteplats

Målet med denna uppsats är att undersöka hur immigrationen påverkar Sveriges BNP per capita och i så fall hur och i vilken utsträckning. Denna uppsats undersöker tidsperioden mellan år 1990 till 2014 för att täcka migrationsströmmarna från bland annat kriget i forna Jugoslavien och Iran/Irak GNI per capita, PPP (current international $) - Iran, Islamic Rep. from The World Bank: Dat

Du får BNP på grund av att vara ett relativt lågkostnadsland. Dvs, du kommer få ett högre tillväxt i BNP/capita än din granne. I samband med att BNP/Capita stiger, rör sig även dina kostnader (ex. lönebild). Det kommer då åtgärder in i bilden, som kostnadsbesparingar och effektivitet, tills du kommer till en slutstation BNP per capita kan ses som ett mått på landets välstånd, även om det inte är ett fullständigt sådant. OECD:s årliga sammanställning över medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita brukar benämnas välståndsligan. Enligt OECD hade Sverige 2018 en BNP per capita på drygt 53 000 dollar

BNP per invånare - Globali

 1. BNP per capita Prognos 2020-2023 Ett alternativt till figuren ovan är att jämföra utvecklingen av de disponibla inkomsterna sedan 2010 (index=100), se figur 7 nedan. Här tydliggörs utvecklingen och prognoserna för de fyra typfallen ytterligare. Under balanseringstiden har garantipensionären och kvinnans disponibla inkomste
 2. This is an alphabetical list of countries by past and projected Gross Domestic Product per capita, based on the Purchasing Power Parity (PPP) methodology, not on official exchange rates.Values are given in USDs.These figures have been taken from the International Monetary Fund's World Economic Outlook (WEO) Database, April 2021 edition
 3. GDP per capita in Iran decreased to 5922.50 USD in 2019 from 6440.10 USD in 2018. GDP per capita in Iran averaged 5664.57 USD from 1960 until 2019, reaching an all time high of 10261.30 USD in 1976 and a record low of 2979 USD in 1960. This page provides - Iran GDP per capita - actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news
 4. 221 865 ansökningar om asyl beviljades i EU under 2020. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest asyl, men i förhållande till folkmängden låg Grekland högst. Sverige har tidigare varit bland de länder som beviljar flest asylansökningar men har, liksom många andra länder, stramat åt flyktingpolitiken under senare år
 5. skar BNP per capita mer än BNP Irland

Lista över länder efter BNP (PPP) - Wikipedi

BNP jämfört med BNP per capita BNP och BNP per capita är två av de åtgärder som stavar landets ekonomiska läge. Bruttonationalprodukten (BNP) är ett kriterium för att bedöma hälsan i en nations ekonomi. Det representerar det totala värdet av varor och tjänster som produceras under en viss tidsperiod. Per capita GDP at current prices - US dollars Search glossaries Source: National Accounts Estimates of Main Aggregates Iran, Islamic Republic of Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kingdom of Eswatini Kiribati Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republi Antal elever per lärare i grundskolan: 27 (Sverige 12) Självständighet: 1 april 1979 då den Islamska Republiken Iran utropades Nationaldagar: 1 april Rösträttsålder: 18 år. BNP/ capita: USD 5 627 (2018) Valuta: Iranska Rial (IRR) Största handelspartners (export): Kina, Indien Sydkorea. Befolkning under fattigdomsgräns: 18.7 Hade BNP per capita följt den historiska utvecklingstrenden så hade varje svensk idag haft en genomsnittlig ekonomisk produktion som var cirka 490 000 kronor istället för dagens nivå som är 396 000, en negativ avvikelse från trend om 94 000 kronor. Att BNP per capita är cirka 94 000 kronor under trend är inte huvudsakligen effekten av de GDP per capita PPP in Iran decreased to 12389.20 USD in 2019 from 13471.80 USD in 2018. GDP per capita PPP in Iran averaged 11537.57 USD from 1990 until 2019, reaching an all time high of 14535.90 USD in 2017 and a record low of 8649.60 USD in 1990. This page provides - Iran GDP per capita PPP - actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news

Iran - Globali

Köpkraftsjusterad BNP per capita över tid . Förhållandet i välståndsnivå mellan olika länder har varierat över åren . Diagram 2 visar köpkraftsjusterad BNP per capita i Sver ige, Tyskland, EU15, EU28. 6. samt våra nordiska grannländer relativt OECD -genomsnittet. För att fånga förändringar i relativpriser över ti GDP per capita, PPP (current international $) GDP per capita (current LCU) GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL. DataBank. Online tool for visualization and analysis. All Countries and Economies Svag utveckling av BNP per capita I vår senaste konjunkturprognos förutspår vi en tillväxt nästa år på 3,2 procent. Det innebär en hyfsad fart i ekonomin och står sig väl i en historisk jämförelse. Den genomsnittliga tillväxten 1993-2014 var 2,3 procent per år GDP per capita, PPP (current international $) from The World Bank: Data Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Ou Se hur du använder bnp per capita i en mening. Många exempel meningar med ordet bnp per capita

BNP per capita i Sverige 1800-2015, fasta priser i 2010 års prisnivå (logaritmerad skala) Källa: SCB:s nationalräkenskaper och historia.se. Fem tydliga nedgångar i ekonomisk aktivitet sedan 1850. Den genomsnittliga tillväxttakten i bruttonationalprodukten (BNP) per invånare sedan 1800 är 1,6 procent per år Hade BNP per capita följt den historiska utvecklingstrenden så skulle varje svensk idag haft en genomsnittlig ekonomisk produktion som är 94 000 kronor högre än dagens faktiska nivå. Eftersom det mesta tyder på att BNP per capita i Sverige nu utvecklas på en bana som både är lägre och flackare än tidigare så kommer avvikelsen från trend att vidgas under de kommande åren The Gross Domestic Product per capita in France was last recorded at 44317.40 US dollars in 2019. The GDP per Capita in France is equivalent to 351 percent of the world's average. GDP per capita in France averaged 30610.14 USD from 1960 until 2019, reaching an all time high of 44317.40 USD in 2019 and a record low of 12743.90 USD in 1960. This page provides the latest reported value for. Under perioden ökade BNP per capita med +20 500 kronor, vilket är +5 %, eller +19,1 % räknat utifrån 1950 års BNP per capita. Jämförelse och sammanfattning. En lågkonjunktur innebär att BNP sjunker mer än tre kvartal i rad. Ett motsatt förhållande ger en högkonjunktur. I lågkonjunkturer minskar BNP per capita mer än BNP

Sydkorea | Travel Forum

Cornucopia? är Sveriges största oberoende blogg inom ekonomi, miljö, samhälle och politik Svenskt Näringslivs propagandakanal, Ekonomifakta, twittrade härom veckan om Sveriges fantastiska utveckling gällande BNP per capita.Man skrev År 2012 var Sveriges BNP per capita hela 372 200 kronor.Se den stadiga ökningen. Problemet är bara att Ekonomifakta rapporterar fallande BNP per capita för 2012 och ökningen sedan alliansregimen tog över är obefintlig Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Ekonomin har rusat framåt och BNP per capita har tredubblats.; Ett annat mått: Kinas och Indiens ekonomier har fördubblat sin BNP per capita dubbelt så snabbt som Europa och USA gjorde under den industriella revolutionen.; Mexiko hade den största konsumtionen av läsk per capita och även den. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in. BNP per capita . Vissa länder har stor BNP bara på grund av deras stora befolkning. BNP per capita är det bästa sättet att jämföra BNP mellan länder eftersom det delar upp BNP efter antal invånare och mäter landets levnadsstandard.. Under första kvartalet 2020 var USA: s BNP per capita 57 621 USD

Om du delar USA: s BNP på 19,39 miljarder dollar av befolkningen på 326 miljoner, får du 59 500 dollar, vilket är den amerikanska BNP per capita för 2017 Internet: Under år 2012 meddelade Irans polischef att Google var ett spionverktyg. Dessutom ska Irans regering ha skapat ett nationellt internet som var under staten; Luftföroreningar: Irans huvudstad, Teheran är en av världens mest luftförorenade städer. Det upattas att ungefär 27 personer dör varje dag på grund av sjukdomar relaterade till luftföroreninga This entry gives the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. A nation's GDP at purchasing power parity (PPP) exchange rates is the sum value of all goods and services produced in the country valued at prices prevailing in the United States. This is the measure most economists prefer when looking at per-capita welfare and.

Statsskuld - Jämför lände

Until recently, the World Bank Group had no active lending program in Iran; the last IBRD project closed in 2012. However, the COVID-19 pandemic has represented a major humanitarian crisis for the country and— with Iran the epicenter of infections in the region, contributing to the spread of the disease to neighboring countries and beyond—the World Bank approved a US$50 million Iran COVID. GDP (Nominal) and GDP (PPP) per capita of Asian countries by IMF. Changes in gdp per capita, world rank and continent rank, compare to world economy and continent economy

BNP per capita - Ekonomifakt

If I use GNP data, i find that the world's total GNP is about $30 trillion (the USA's GNP is $10 trillion and the USA accounts for about 1/3 of the world's GNP). Divided by 6 billion people, that's an average of $5,000 per capita. That's yearly production of wealth What country has the lowest GDP in the world? This statistic shows the 20 countries with the lowest GDP per capita worldwide in 2017. In 2017, South Sudan was ranked 1st with an estimated per.

Barbados | Travel ForumKroatien | Travel Forum

GDP per Capita Gross Domestic Product (GDP) per capita shows a country's GDP divided by its total population. The table below lists countries in the world ranked by GDP at Purchasing Power Parity (PPP) per capita, along with the Nominal GDP per capita Real bruttonationalprodukt (BNP) per capita är en viktig parameter i makroekonomi. I denna artikel kommer vi förstå begreppet BNP och behovet av att beräkna den verkliga BNP. Vi kommer också att ta en titt på några begränsningar real BNP per capita. Bruttonationalprodukten (BNP), även känd som nominell BNP, är en av de viktigaste indikatorerna på [ PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate. Official exchange rate (LCU per US$, period average) Real effective exchange rate index (2010 = 100) Download. CSV XML EXCEL. DataBank GNI per capita, Atlas method (current US$) GNI per capita growth (annual %) GNI per capita (constant 2010 US$) GNI, Atlas method (current US$) GNI, PPP (constant 2017 international $) Download. CSV XML EXCEL. DataBank. Online tool for visualization and analysis. WDI Tables. Thematic data tables from WDI GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources

 • Day order stock.
 • Songbird lyrics meaning.
 • Carding course by Blackhat pakistan Free Download.
 • Jak vytvořit šifrovací hru.
 • Di Ekonomistudion.
 • Ashnikko hi, it's me.
 • Bitcoin sales jobs.
 • How to sync my Dogecoin wallet.
 • TronLink airdrop time.
 • Blox Fruits codes.
 • Företagslån ränta SEB.
 • Konst Gävleborg.
 • Vattenfall aktiekurs.
 • TronLink airdrop time.
 • Online jobs for students with no experience Philippines.
 • Sol vitamin barn.
 • Canal Digital OnePlace problem.
 • Duni led Sligro.
 • Gnosis conditional tokens.
 • VOCALOID4 Editor for Cubase.
 • Sage rosemary steak.
 • Flashback nöjesprofil vräkt.
 • Blockchain Law school.
 • Cardano development team.
 • Skor bar ingredients.
 • KuCoin in California.
 • T Mobile Manager.
 • Reverse split stock good or bad.
 • Scandic alla bolag.
 • Fear of missing out stock market.
 • Kompletteringsregeln avdragsrätt pension.
 • Siemens Dunstabzugshaube.
 • Vad är nollplanet.
 • § 2 zag.
 • Cint börsnotering Avanza.
 • How do I Wire money to Morgan Stanley.
 • Jak koupit Bitcoin anonymně.
 • Valutakonto Avanza.
 • Harmonie muziek.
 • Jobb med högst lön.
 • DKB Familienstand ändern.